Kontakt:

 • OŠ Centar, Danteov trg 2, Pula
 • učionica engleskoga jezika
 • Ured: Faverijska 7, Pula
 • Tel. 098/903 7677
 • E-mail: info@profilingua.hr
 • Web: www.profilingua.hr
 • Skype:Profilingua.hr
 • Facebook:ProfiLingua
 • ProfiLingua j.d.o.o.
 • Sjedište: Donji Borčec 2, 10000 Zagreb
 • OIB: 23320293871, MBS: 080843624
 • Žiro račun: 2484008-1106169122 otvoren kod RaiffeisenbankAustriad.d
 • IBAN: HR8224840081106169122
 • Temeljni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti
 • Članovi uprave: N. Jurišić
 • ProfiLingua j.d.o.o. za usluge upisana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu.